Historie

Fra talent2016 til fast track til ol

Dansk roning har en lang tradition for at vinde medaljer til Danmark på robanerne verden over. Succesen bygger på et langvarigt og struktureret talentarbejde i de danske roklubber som leder frem mod en succesrig karriere på seniorniveau med OL-medaljer som højeste mål.

Undervejs har vi målt os mod det stadighed voksende internationale niveau og justeret derefter. Hvis vi som en lille ro-nation (målt på antallet af aktive kaproere) fortsat skal være konkurrencedygtige, skal vi have et internationalt udsyn og være omstillingsparate samt nytænkende i vores tilgang til talentudviklingen. Vi skal turde være tage nye metoder i brug og videreudvikle de gennemprøvede.

Denne tilgang førte til projektet Talent2016, hvor man testede skoleelever i en række danske byer for at finde unge mennesker med en række fysiske karakteristika som er identificeret som værende en fordel i roning. Projektets indhold og form var kraftigt inspireret af store ro-nationer som Storbritannien, Canada og Australien, som tidligere har haft succes med denne supplerende rekrutterings- og talentudviklingsstrategi. For Talent2016 var målet at få mindst én roer fra projektet med til OL i Rio, hvilket lykkedes. I perioden 2017 til 2019 udgjorde roere fra Talent2016 32% af de roere som i perioden deltog ved VM.


"Sagt på en anden måde: en 1/3 af landsholdet kommer fra Talent2016. Desuden er lykkedes roere fra Talent2016 at hjemtage medaljer til World Cups, EM og VM. Faktisk tegner Talent2016-roerne sig for halvdelen af alle vundne medaljer i perioden, hvis medaljerne opgøres som personlige medaljer. Mere præcist er der vundet 26 personlige medaljer, heraf er 13 vundet af roere fra Talent2016."


Men sandheden er også, at mange unge mennesker deltager i projektet og få går hele vejen til podiet. Årsagen til det store frafald er mangesidet. Manglende interesse, transitioner i de unges liv, øget pres i skole og lign. Erfaringen siger os, at de færreste fortryder, at de har deltaget eller har haft mindre gode oplevelser. Mange er stadig en del at roning i dag enten som motionister, trænere eller ledere.

I 2019 har vi valgt at revitalisere konceptet. Det betyder blandt andet at Talent2016 projektet fremover ændrer navn til ”Fast Track til OL (FTOL)”. Baggrunden skal findes i det uhensigtsmæssige ved at stemple eller udråbe en ung person til et ”talent” på baggrund af en række målinger. Det skaber et unødvendigt pres og muligvis også en fejlagtig opfattelse hos roeren om egen formåen. Roeren har nogle fysiske forudsætninger som giver dem en fordel i roning, og vi skal hjælpe dem til at udvikle sig på den baggrund. Men intet kommer af sig selv. Der skal mange timers træning til og vil man lykkes i roning er der ingen nemme veje – heller ikke for roere i ”Fast Track til OL”.